/ adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

a Spatrend Kft. (2096 Üröm, Kőbánya út 16., továbbiakban: Adatkezelő) által végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység során megvalósuló, valamint hírlevél feliratkozással összefüggésben történő személyes adatkezelés elveiről és gyakorlatáról.

 1. Adatkezelő: Spatrend Kft. 2096 Üröm, Kőbánya út 16.; rvezse@gmail.com  ügyvezető: Vezse Roland; telefonszám: +36 26 550 177
 2. Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 3. Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, lehetséges módjai, mely egyben az adatkezelés célja is:
 4. Kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység igénybe vétele
 5. Hírlevél feliratkozás

ad a) Kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység igénybe vétele

 1. Kezelt adatok köre: név, értesítési postacím, a vásárolni kívánt termék telepítésének helye, email cím, telefonszám.
 2. Adatkezelés célja: kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység végzése, melynek keretében az Adatkezelő az alábbi igények kiszolgálását végzi:
 3.  ajánlatkérések megválaszolása és az általa forgalmazott termékek forgalmazása,
 4.  termékbemutató rendezvények szervezése és megtartása,
 5.  üzleti ajándékok átadása,
 6. az általa kiadott papíralapú kiadvány(ok) előfizetésével és az előfizetés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése,
 7. szavatossági és jótállási igények, reklamációk kezelése.
 8. Az adatok felvétele személyesen, papíralapon, vagy emailben történő kommunikáció esetén elektronikusan történik.
 9. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 10. Adatok módosítása, helyesbítése: az Adatkezelőtől kérhető.
 11. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
 12. az érintettel folytatott folyamatos kommunikáció megszakadását követő 2 év;
 13. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig;
 14. az érintett kérelemére az Adatkezelő bármikor törli az adatokat a kérelem beérkezését követen haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül, amennyiben jogszabályi rendelkezés ezzel ellentétes kötelezettséget számára nem ír elő.
 15. Adatkezelés nyilvántartási száma: a bejelentés megtörtént.

ad b) Hírlevél feliratkozás

 1. Kezelt adatok köre: név, email cím, lakcím, telefonszám.
 2. Hírlevél feliratkozás lehetséges módjai:
  1. az Adatkezelő által üzemeltett weboldal(ak)on, mely esetben a feliratkozás tényéről Adatkezelő értesítő email küld a megadott email címre;
  2. az Adatkezelőnek írásban, személyesen adott hozzájárulás.
 3. A Hírlevél reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célú megkeresés. A hírlevélre történő feliratkozás az érintett nevének és e-mail címének, esetenként postai levelezési címének és telefonszámának megadásával történik. A Hírlevélre történő feliratkozással az érintett beleegyezik, hogy megadott elérhetőségein az Adatkezelő saját vagy üzleti partnerei ajánlataival keresse meg, valamint megadott adatait továbbítsa az Eventus-Trade Kft. (székhely: 2096 Üröm, Kőbánya út 16. cégjegyzékszám: 13-09-114116 adószám: 12759471-2-13, ügyvezető és tulajdonos: Vezse Roland) számára közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljából, és az adatokat az Eventus-Trade Kft. a hozzájárulás visszavonásáig kezelje.
 4. Adatkezelés célja: reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célú megkeresés küldése
 5. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja) a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (2) bekezdésében, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-aiban meghatározottak alapján.
 6. Adatok módosítása, helyesbítése: Az adatok módosítása, helyesbítése az Adatkezelőtől kérhető.
 7. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
 8. a hozzájárulás visszavonásáig;
 9. adattörlés az érintett kérelemére bármikor a kérelem beérkezését követen haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül történik meg. A kérelem benyújtható a hírlevél alján található leiratkozó link lekattintásával, vagy az Adatkezelő részére küldött elektronikus vagy postai levélben.
 10. Adattovábbítás címzettje: Eventus-Trade Kft. (székhely: 2096 Üröm, Kőbánya út 16. cégjegyzékszám: 13-09-114116 adószám: 12759471-2-13, ügyvezető és tulajdonos: Vezse Roland) közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljából, adatkezelési nyilvántartási száma: bejelentés alatt. A Spatrend Kft. adatkezelésének bármely okból történő megszűnése nem eredményezi az Eventus-Trade Kft. adatkezelésének megszűnését, az Eventus-Trade Kft. adatkezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását közvetlenül az Eventus-Trade Kft.-nél kell megtenni.
 11. Adatkezelés nyilvántartási száma: a bejelentés megtörtént.

Figyelem! A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység igénybe vétele során megadott adatok kezelésének bármely okból történő megszűnése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célú megkereséshez adott hozzájárulás visszavonását.

 1. A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.
 2. Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 3. Az Adatkezelő Magyarország területén, a székhelyén, valamint a SZERVERNET Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. székhelyén található szerveren tárolja az érintettek személyes adatait.
 4. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Adatkezelőtől írásban kérhető.
 5. Az érintett személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Adatkezelő, ha
 6. az adatkezelés bármely okból jogellenes;
 7. az adatkezelés célja megszűnt;
 8. a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
 9. a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.
 10. Az érintett az Infotv.-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
 11. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot törlés helyett, amennyiben a Felhasználó ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló bármely információk alapján a törlés feltételezhetően sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
 12. Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu)
 13. A jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a www.spatrend.hu, www.paradoronline.hu, www.szaunacenter.hu, www.spatrendexpo.hu weboldalakon, az Adatkezelő székhelyén, telephelyein, és minden esetben az adatfelvétel helyszínén (vásárok, rendezvények). A papíralapú adatfelvétel esetén az érintett adatai megadásával, valamint aláírásával igazolja, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai itt meghatározott módon és célból történő kezeléséhez. Amennyiben az adatfelvétel elektronikus levélben történő kommunikáció útján történik, az Adatkezelő válasz e-mailben tájékoztatja az érintettet a jelen adatkezelési tájékoztató netes elérhetőségéről.

 

Budapest, 2013. február 26.Spatrend Kft.
 
 
   
 
 
Szaunacenter - 2096 Üröm, Kőbányai u. 16. - E-mail: info@szaunacenter.hu
Szaunacenter.hu - Szauna, infrakabin, masszázsmedence, jakuzzi, kiegészítők - © 2008 - 2009 Minden jog fenntartva / Adatvédelem>>
Partnereink: Spatrend (Jakuzzi ajánlat: Spatrend Expo,HotSpring jakuzzikCaldera Spas masszázsmedence), Spatrend Expo
Masszázsmedence, jakuzzi ajánlatok, akciók! Aquafinesse víztsztítás!